VÝKLAD POJMOV

Kupujúci je registrovaný užívateľ internetového obchodu www.spodne-pradlo-2bpoint.sk, ktorý registráciou poskytol svoje kontaktné údaje prevádzkovateľovi internetového obchodu a objednávkou realizoval kúpu tovaru. Predávajúcim sa rozumie prevádzkovateľ internetového obchodu www.spodne-pradlo-2bpoint.sk, ktorým je Zdeno Bartók, Letná 27, Košice, 04011.

 

OBJEDNÁVKA

Objednávkou sa rozumie požiadavka kupujúceho na tovar, realizovaná technickými prostriedkami systému internetového obchodu. Záväzne potvrdená objednávka predávajúcim sa následne považuje za kúpnu zmluvu. Potvrdenie sa realizuje výhradne elektronickým spôsobom, pri objednávkach vyšších ako 100€ sa vykoná overenie telefonicky. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.  

 

DODACIE PODMIENKY

Kupujúcim potvrdená objednávka je obvykle vybavená a zrealizovaná do 10 pracovných dní od potvrdenia. Vo výnimočných prípadoch /nedostatok na sklade, výpadok výroby/ sa táto môže predĺžiť na 30 dní. Kupujúci má právo stornovať objednávku v čase medzi vystavením objednávky a potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať potvrdenú objednávku iba v odôvodnenom prípade a to hlavne ak: objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť - chybný kontakt na objednávateľa alebo tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa pre daný tovar. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto.

 

 

Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:

a) vlastnou dopravou - osobným odberom

b) prostredníctvom Slovenskej pošty ( pri objednávke na dobierku 1tr. je to suma 3,40 EUR,  pri objednávke na dobierku 2tr. je to suma 3,30 EUR). Pri platbe vopred poštovné účtujeme 1tr. - 2,30 EUR  a  2tr. - 2,10 EUR  )  

c) kuriérom (kuriérksou zasielateľskou službou) – cena je stanovená podľa cenníka spoločnosti pre ktorú sa odberateľ rozhodne, a po vzájomnej komunikácii s predávajúcim. (Predávajúci nepreferuje dodanie prostredníctvom kuriérskej služby, no v prípade potreby sa pokúsi zabezpečiť dodanie podla platného cenika danej spoločnosti)

 

 

 VÝMENA TOVARU PRÍP. VEĽKOSTÍ

Objednaný tovar je možné vymeniť za iný tovar či inú veľkosť do 14 dní od doručenia. Všetky poštovné náklady spojené so zaslaním tovaru na našu adresu hradí zákazník. Tovar, prosím, odosielajte v poistenom balíku, alebo v poistenej obálke (k zakúpeniu na pošte) príp. len v bublinkovej obálke, alebo obyčajnom balíku DOPORUČENE, nie na dobierku! Nepoistené zásielky odporúčame používať iba do hodnoty tovaru 15 € a odporúčame ich ešte olepiť lepiacou páskou!

Do obálky priložte kópiu faktúry alebo pokladničného dokladu.

Tovar Vám vymeníme spravidla do 3-7 dní. Za prípadnú stratu poštou nenesieme zodpovednosť! V deň odoslania vymeneného tovaru Vás budeme informovať e-mailom.

 

VRÁTENIE PEŇAZÍ

Na vrátenie tovaru máte 14dní od doručenia. Akceptujeme len nepoužívaný a nepoškodený tovar! Tovar prosím odosielajte v poistenom balíku, alebo v poistenej obálke (k zakúpeniu na pošte) príp. len v bublinkovej obálke DOPORUČENE, nie na dobierku! Nepoistené zásielky odporúčame používať iba do hodnoty tovaru 15 € a odporúčame ich ešte olepiť lepiacou páskou!

Do zásielky priložte kópiu faktúry alebo pokladničného dokladu a Vami napísaný stručný SPRIEVODNÝ LIST so žiadosťou o vrátenie peňazí, ktorý musí obsahovať: Vaše meno a adresu, číslo objednávky, dátum prevzatia zásielky, názov a kód vráteného tovaru, Vaše číslo účtu, kód banky, Váš podpis a dátum vyhotovenia.


Peniaze Vám zašleme do 7-14 dní na číslo účtu uvedené v sprievodnom liste. V deň spracovania Vašej požiadavky Vás budeme informovať e-mailom.

Ak nás požiadate o vrátenie penazí priamo na Vašu adresu spôsobom peňažného poštového poukazu, tak Vám zo zasielanej sumy odpočítame 1 €, (suma, ktorú za túto službu zaplatíme na pošte).

Tovar, ktorý nám bude zaslaný na dobierku nepreberieme!

 

REKLAMÁCIE, PODMIENKY ZÁRUKY A REKLAMAČNÝ PORIADOK

Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná záruka 24 mesiacov.

Prípadné reklamácie sa budeme snažiť vyriešiť k Vašej spokojnosti promptne individuálnou dohodou a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné výrobné vady a poškodenia. Prípadné vady je kupujúci povinný ihneď ich nahlásiť našej firme.

Záruka sa nevzťahuje na:
a) vady zapríčinené nešetrným používaním,
b) nesprávnym použitím výrobku,
c) prirodzeným opotrebením,
d) nesprávnym ošetrováním.

 

MIESTO A SPOSOB UPLATNENIA REKLAMÁCIE

Reklamáciu je možné uplatniť písomnou formou e-mailom, poštou alebo na adrese BARTOK s.r.o., Alejová 5, 040 11 Košice.

Reklamovaný tovar je možné doručiť osobne, Slovenskou poštou alebo prostredníctvom prepravcu.

Súčasťou reklamácie musí byť písomný popis vád, ktoré sú predmetom reklamácie a doklad o kúpe tovaru, záručný list alebo poštová doručenka.

Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje jeden z uvedených dokladov.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje a iné dôverné informácie kupujúceho, poskytnuté v ABpointe prostredníctvom objednávkového formulára, alebo iným spôsobom, slúžia výlučne pre poskytnutie konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám. AB point bude tieto informácie využívať len pre svoju potrebu.


Zodpovedná osoba

Za prevádzku internetového obchodu AB Point zodpovedá:

Zdenko Bartók - riaditeľ spoločnosti

Zdenko Bartók

Letná 27, 04001 Košice

IČO: 46462350

DIČ: 1820009928

Tel.: 0948/ 306672

email: zdeno.bartok@gmail.com


Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Košický kraj,

Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor

tel. č. : 055/6220 781, fax. č.: 055/ 6224 547

ke@soi.sk